CustomDebugInformationHandleCollection.IEnumerable<CustomDebugInformationHandle>.GetEnumerator Metoda

Definice

Získá enumerátor, který provádí iteraci v kolekci.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Reflection::Metadata::CustomDebugInformationHandle> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::Metadata::CustomDebugInformationHandle>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle> IEnumerable<CustomDebugInformationHandle>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.CustomDebugInformationHandle>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of CustomDebugInformationHandle) Implements IEnumerable(Of CustomDebugInformationHandle).GetEnumerator

Návraty

IEnumerator<CustomDebugInformationHandle>

Enumerátor, který lze použít k iteraci kolekce.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Platí pro