DocumentNameBlobHandle Struktura

Definice

BlobHandle reprezentující objekt BLOB v haldě #Blob v přenosném souboru PDB strukturovaném jako název dokumentu.A BlobHandle representing a blob on #Blob heap in Portable PDB structured as Document Name.

public value class DocumentNameBlobHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::DocumentNameBlobHandle>
public struct DocumentNameBlobHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.DocumentNameBlobHandle>
type DocumentNameBlobHandle = struct
Public Structure DocumentNameBlobHandle
Implements IEquatable(Of DocumentNameBlobHandle)
Dědičnost
DocumentNameBlobHandle
Implementuje

Poznámky

Typ popisovače je Blob.The kind of the handle is Blob.

Popisovač je specializací BlobHandle a nemá jedinečný typ.The handle is a specialization of BlobHandle and doesn't have a distinct kind.

Vlastnosti

IsNil

Metody

Equals(DocumentNameBlobHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operátory

Equality(DocumentNameBlobHandle, DocumentNameBlobHandle)
Explicit(BlobHandle to DocumentNameBlobHandle)
Implicit(DocumentNameBlobHandle to BlobHandle)
Inequality(DocumentNameBlobHandle, DocumentNameBlobHandle)

Platí pro