MetadataRootBuilder.MetadataVersion Vlastnost

Definice

Verze metadatThe metadata version.

public:
 property System::String ^ MetadataVersion { System::String ^ get(); };
public string MetadataVersion { get; }
member this.MetadataVersion : string
Public ReadOnly Property MetadataVersion As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který představuje verzi metadat.A string that represents the metadata version.

Platí pro