FieldDefinition Struktura

Definice

public value class FieldDefinition
public struct FieldDefinition
type FieldDefinition = struct
Public Structure FieldDefinition
Dědičnost
FieldDefinition

Vlastnosti

Attributes
Name
Signature

Metody

DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
GetCustomAttributes()
GetDeclaringType()
GetDefaultValue()
GetMarshallingDescriptor()
GetOffset()

Vrátí posunutí rozložení pole nebo-1, pokud není k dispozici.Returns the field layout offset, or -1 if it is not available.

GetRelativeVirtualAddress()

Platí pro