GenericParameterConstraint Struktura

Definice

public value class GenericParameterConstraint
public struct GenericParameterConstraint
type GenericParameterConstraint = struct
Public Structure GenericParameterConstraint
Dědičnost
GenericParameterConstraint

Vlastnosti

Parameter

Získá omezení GenericParameterHandle.Gets the constrained GenericParameterHandle.

Type

Získá popisovač (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandlenebo TypeSpecificationHandle), který určuje typ tohoto obecného parametru je omezený na odvození nebo které rozhraní tento obecný parametr je omezené na implementaci.Gets a handle (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle, or TypeSpecificationHandle) specifying from which type this generic parameter is constrained to derive, or which interface this generic parameter is constrained to implement.

Metody

GetCustomAttributes()

Platí pro