Handle.AssemblyDefinition Pole

Definice

public: static initonly System::Reflection::Metadata::AssemblyDefinitionHandle AssemblyDefinition;
public static readonly System.Reflection.Metadata.AssemblyDefinitionHandle AssemblyDefinition;
 staticval mutable AssemblyDefinition : System.Reflection.Metadata.AssemblyDefinitionHandle
Public Shared ReadOnly AssemblyDefinition As AssemblyDefinitionHandle 

Hodnota pole

Platí pro