ManifestResource Struktura

Definice

public value class ManifestResource
public struct ManifestResource
type ManifestResource = struct
Public Structure ManifestResource
Dědičnost
ManifestResource

Vlastnosti

Attributes

Získá atributy prostředku manifestu.Gets the manifest resource attributes.

Implementation

Získá popisovač entity implementace.Gets the implementation entity handle.

Name

Získá název prostředku.Gets the resource name.

Offset

Získá posun bajtů v odkazovaném souboru, na kterém začíná tento záznam prostředku.Gets the byte offset within the referenced file at which this resource record begins.

Metody

GetCustomAttributes()

Platí pro