MethodDebugInformation.GetStateMachineKickoffMethod Metoda

Definice

Vrátí metodu zahájení stavového počítače.

public:
 System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle GetStateMachineKickoffMethod();
public System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle GetStateMachineKickoffMethod ();
member this.GetStateMachineKickoffMethod : unit -> System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle
Public Function GetStateMachineKickoffMethod () As MethodDefinitionHandle

Návraty

MethodDefinitionHandle

Metoda zahájení stavového počítače, pokud je metoda MoveNext stavového počítače. V opačném případě vrátí popisovač, jehož IsNil vlastnost je true.

Platí pro