MethodDebugInformation.LocalSignature Vlastnost

Definice

Vrátí popisovač místního podpisu.

public:
 property System::Reflection::Metadata::StandaloneSignatureHandle LocalSignature { System::Reflection::Metadata::StandaloneSignatureHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.StandaloneSignatureHandle LocalSignature { get; }
member this.LocalSignature : System.Reflection.Metadata.StandaloneSignatureHandle
Public ReadOnly Property LocalSignature As StandaloneSignatureHandle

Hodnota vlastnosti

StandaloneSignatureHandle

Popisovač místního podpisu nebo popisovač, jehož IsNil vlastnost je true , pokud metoda nedefinuje žádné místní proměnné.

Platí pro