MethodDebugInformation.SequencePointsBlob Vlastnost

Definice

Vrátí body sekvence kódování objektů blob.

public:
 property System::Reflection::Metadata::BlobHandle SequencePointsBlob { System::Reflection::Metadata::BlobHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.BlobHandle SequencePointsBlob { get; }
member this.SequencePointsBlob : System.Reflection.Metadata.BlobHandle
Public ReadOnly Property SequencePointsBlob As BlobHandle

Hodnota vlastnosti

BlobHandle

Bod sekvence objektu blob nebo popisovač, jehož IsNil vlastnost je true , pokud metoda neobsahuje pořadové body.

Poznámky

GetSequencePoints Pomocí metody dekódujte objekt blob.

Platí pro