MethodDebugInformation Struktura

Definice

Poskytuje informace o ladění přidružené k definici metody.Provides debug information associated with a method definition. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

public value class MethodDebugInformation
public struct MethodDebugInformation
type MethodDebugInformation = struct
Public Structure MethodDebugInformation
Dědičnost
MethodDebugInformation

Poznámky

Viz tabulka MethodDebugInformation: 0x31.See MethodDebugInformation Table: 0x31.

Vlastnosti

Document

Získá popisovač jediného dokumentu obsahujícího všechny body sekvence metody.Gets the handle of the single document containing all sequence points of the method.

LocalSignature

Vrátí místní popisovač podpisu.Returns a local signature handle.

SequencePointsBlob

Vrátí body sekvence kódování objektu BLOB.Returns a blob encoding sequence points.

Metody

GetSequencePoints()

Vrátí kolekci bodů sekvence dekódování z SequencePointsBlob.Returns a collection of sequence points decoded from SequencePointsBlob.

GetStateMachineKickoffMethod()

Vrátí metodu úvodní stavového počítače.Returns the kickoff method of the state machine.

Platí pro