MethodDefinitionHandleCollection.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.

public:
 property System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle Current { System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle Current { get; }
member this.Current : System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle
Public ReadOnly Property Current As MethodDefinitionHandle

Hodnota vlastnosti

MethodDefinitionHandle

Prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.

Implementuje

Platí pro