TypeDefinition.GetFields Metoda

Definice

public:
 System::Reflection::Metadata::FieldDefinitionHandleCollection GetFields();
public System.Reflection.Metadata.FieldDefinitionHandleCollection GetFields ();
member this.GetFields : unit -> System.Reflection.Metadata.FieldDefinitionHandleCollection
Public Function GetFields () As FieldDefinitionHandleCollection

Návraty

Platí pro