TypeDefinition.GetGenericParameters Metoda

Definice

public:
 System::Reflection::Metadata::GenericParameterHandleCollection GetGenericParameters();
public System.Reflection.Metadata.GenericParameterHandleCollection GetGenericParameters ();
member this.GetGenericParameters : unit -> System.Reflection.Metadata.GenericParameterHandleCollection
Public Function GetGenericParameters () As GenericParameterHandleCollection

Návraty

Platí pro