TypeDefinition Struktura

Definice

public value class TypeDefinition
public struct TypeDefinition
type TypeDefinition = struct
Public Structure TypeDefinition
Dědičnost
TypeDefinition

Vlastnosti

Attributes
BaseType

Získá základní typ definice typu: buď TypeSpecificationHandle, TypeReferenceHandle nebo TypeDefinitionHandle.Gets the base type of the type definition: either TypeSpecificationHandle, TypeReferenceHandle or TypeDefinitionHandle.

IsNested

Získá hodnotu, která označuje, zda se jedná o vnořený typ.Gets a value that indicates whether this is a nested type.

Name

Získá název typu.Gets the name of the type.

Namespace

Získá úplný název oboru názvů, ve kterém je definován typ.Gets the full name of the namespace where the type is defined.

NamespaceDefinition

Získá popisovač definice oboru názvů, kde je definován typ.Gets the definition handle of the namespace where the type is defined.

Metody

GetCustomAttributes()
GetDeclarativeSecurityAttributes()
GetDeclaringType()

Vrátí nadřazený typ zadaného vnořeného typu.Returns the enclosing type of a specified nested type.

GetEvents()
GetFields()
GetGenericParameters()
GetInterfaceImplementations()
GetLayout()
GetMethodImplementations()
GetMethods()
GetNestedTypes()

Vrátí pole typů vnořené v zadaném typu.Returns an array of types nested in the specified type.

GetProperties()

Platí pro