Module.GetPEKind(PortableExecutableKinds, ImageFileMachine) Metoda

Definice

Načte dvojici hodnot, které označují povahu kódu v modulu, a platformu, na kterou cílí modul.Gets a pair of values indicating the nature of the code in a module and the platform targeted by the module.

public:
 void GetPEKind([Runtime::InteropServices::Out] System::Reflection::PortableExecutableKinds % peKind, [Runtime::InteropServices::Out] System::Reflection::ImageFileMachine % machine);
public void GetPEKind (out System.Reflection.PortableExecutableKinds peKind, out System.Reflection.ImageFileMachine machine);
member this.GetPEKind : PortableExecutableKinds * ImageFileMachine -> unit
Public Sub GetPEKind (ByRef peKind As PortableExecutableKinds, ByRef machine As ImageFileMachine)

Parametry

peKind
PortableExecutableKinds

Když se tato metoda vrátí, kombinace PortableExecutableKinds hodnot značících povahu kódu v modulu.When this method returns, a combination of the PortableExecutableKinds values indicating the nature of the code in the module.

machine
ImageFileMachine

Když tato metoda vrátí hodnotu, jednu z ImageFileMachine hodnot, které označují platformu, na kterou cílí modul.When this method returns, one of the ImageFileMachine values indicating the platform targeted by the module.

Platí pro