Module.Inequality(Module, Module) Operátor

Definice

Určuje, zda se dva objekty Module neshodují.Indicates whether two Module objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(System::Reflection::Module ^ left, System::Reflection::Module ^ right);
public static bool operator != (System.Reflection.Module left, System.Reflection.Module right);
static member op_Inequality : System.Reflection.Module * System.Reflection.Module -> bool
Public Shared Operator != (left As Module, right As Module) As Boolean

Parametry

left
Module

První objekt k porovnání.The first object to compare.

right
Module

Druhý objekt k porovnání.The second object to compare.

Návraty

true, pokud left není rovno right; v opačném případě false.true if left is not equal to right; otherwise, false.

Platí pro