RuntimeReflectionExtensions.GetRuntimeEvents(Type) Metoda

Definice

Načte kolekci, která představuje všechny události definované v zadaném typu.Retrieves a collection that represents all the events defined on a specified type.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::EventInfo ^> ^ GetRuntimeEvents(Type ^ type);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.EventInfo> GetRuntimeEvents (this Type type);
static member GetRuntimeEvents : Type -> seq<System.Reflection.EventInfo>
<Extension()>
Public Function GetRuntimeEvents (type As Type) As IEnumerable(Of EventInfo)

Parametry

type
Type

Typ, který obsahuje události.The type that contains the events.

Návraty

IEnumerable<EventInfo>

Kolekce událostí pro zadaný typ.A collection of events for the specified type.

Výjimky

type je null.type is null.

Poznámky

Tato metoda vrátí všechny události definované v zadaném typu, včetně zděděných, neveřejných, instancí a statických událostí.This method returns all events defined on the specified type, including inherited, non-public, instance, and static events.

Platí pro

Viz také