RuntimeReflectionExtensions.GetRuntimeProperties(Type) Metoda

Definice

Načte kolekci, která představuje všechny vlastnosti definované v zadaném typu.Retrieves a collection that represents all the properties defined on a specified type.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::PropertyInfo ^> ^ GetRuntimeProperties(Type ^ type);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.PropertyInfo> GetRuntimeProperties (this Type type);
static member GetRuntimeProperties : Type -> seq<System.Reflection.PropertyInfo>
<Extension()>
Public Function GetRuntimeProperties (type As Type) As IEnumerable(Of PropertyInfo)

Parametry

type
Type

Typ, který obsahuje vlastnosti.The type that contains the properties.

Návraty

IEnumerable<PropertyInfo>

Kolekce vlastností zadaného typu.A collection of properties for the specified type.

Výjimky

type je null.type is null.

Poznámky

Tato metoda vrátí všechny vlastnosti definované v zadaném typu, včetně zděděných, neveřejných, instancí a statických vlastností.This method returns all properties defined on the specified type, including inherited, non-public, instance, and static properties.

Platí pro

Viz také