CallerMemberNameAttribute CallerMemberNameAttribute CallerMemberNameAttribute Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy CallerMemberNameAttribute třídy.Initializes a new instance of the CallerMemberNameAttribute class.

public:
 CallerMemberNameAttribute();
public CallerMemberNameAttribute ();
Public Sub New ()

Platí pro