CallSiteHelpers CallSiteHelpers CallSiteHelpers CallSiteHelpers Class

Definice

Třída, která obsahuje pomocné metody pro DLR CallSites.Class that contains helper methods for DLR CallSites.

public ref class CallSiteHelpers abstract sealed
public static class CallSiteHelpers
type CallSiteHelpers = class
Public Class CallSiteHelpers
Dědičnost
CallSiteHelpersCallSiteHelpersCallSiteHelpersCallSiteHelpers

Metody

IsInternalFrame(MethodBase) IsInternalFrame(MethodBase) IsInternalFrame(MethodBase) IsInternalFrame(MethodBase)

Kontroluje, jestli MethodBase interně používá DLR a neměl by se zobrazovat v zásobníku kódu jazyka.Checks if a MethodBase is internally used by DLR and should not be displayed on the language code's stack.

Platí pro