CompilationRelaxations Výčet

Definice

Určuje parametry, které řídí striktní kód generovaný kompilátorem JIT (just-in-time) společného jazykového modulu runtime.Specifies parameters that control the strictness of the code generated by the common language runtime's just-in-time (JIT) compiler.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CompilationRelaxations
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum CompilationRelaxations
type CompilationRelaxations = 
Public Enum CompilationRelaxations
Dědičnost
CompilationRelaxations
Atributy

Pole

NoStringInterning 8

Označí sestavení jako nevyžadující interning s řetězcovým literálem.Marks an assembly as not requiring string-literal interning. V doméně aplikace modul CLR (Common Language Runtime) vytvoří jeden řetězec objektu pro každý jedinečný řetězcový literál, nikoli vytváření více kopií.In an application domain, the common language runtime creates one string object for each unique string literal, rather than making multiple copies. Toto chování nazývané korelace řetězcůinterně vyžaduje sestavování pomocných tabulek využívajících paměťové prostředky.This behavior, called string interning, internally requires building auxiliary tables that consume memory resources.

Poznámky

CompilationRelaxations Použijte výčet CompilationRelaxationsAttribute s atributem.Use the CompilationRelaxations enumeration with the CompilationRelaxationsAttribute attribute.

Platí pro