ConditionalWeakTable<TKey,TValue> ConditionalWeakTable<TKey,TValue> ConditionalWeakTable<TKey,TValue> Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy ConditionalWeakTable<TKey,TValue> třídy.Initializes a new instance of the ConditionalWeakTable<TKey,TValue> class.

public:
 ConditionalWeakTable();
public ConditionalWeakTable ();
Public Sub New ()

Poznámky

Konstruktor vytvoří instanci prázdné ConditionalWeakTable<TKey,TValue> tabulky. to znamená, že tabulka neobsahuje žádné páry klíč/hodnota. ConditionalWeakTable<TKey,TValue>The ConditionalWeakTable<TKey,TValue> constructor instantiates an empty ConditionalWeakTable<TKey,TValue> table; that is, the table contains no key/value pairs. Můžete přidat páry klíč/hodnota voláním Addmetody, GetValuenebo GetOrCreateValue .You can add key/value pairs by calling the Add, GetValue, or GetOrCreateValue method.

Každý klíč v ConditionalWeakTable<TKey,TValue> objektu musí být jedinečný.Every key in a ConditionalWeakTable<TKey,TValue> object must be unique. Klíče nejsou jedinečné, pokud odkazují na stejný objekt (tj. při jejich předávání jako argumenty Object.ReferenceEquals metody vrátí true).Keys are not unique if they refer to the same object (that is, if passing them as arguments to the Object.ReferenceEquals method returns true).

Platí pro