ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.AddOrUpdate(TKey, TValue) ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.AddOrUpdate(TKey, TValue) ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.AddOrUpdate(TKey, TValue) ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.AddOrUpdate(TKey, TValue) Method

Definice

Přidá klíč a hodnotu, pokud klíč neexistuje, nebo aktualizuje hodnotu existujícího klíče, pokud existuje.Adds the key and value if the key doesn't exist, or updates the existing key's value if it does exist.

public:
 void AddOrUpdate(TKey key, TValue value);
public void AddOrUpdate (TKey key, TValue value);
member this.AddOrUpdate : 'Key * 'Value -> unit
Public Sub AddOrUpdate (key As TKey, value As TValue)

Parametry

key
TKey TKey TKey TKey

Klíč, který se má přidat nebo aktualizovatThe key to add or update. Nemusí být null.May not be null.

value
TValue TValue TValue TValue

Hodnota, ke které se keymá přidružit.The value to associate with key.

Výjimky

Platí pro