ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.Finalize ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.Finalize ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.Finalize ConditionalWeakTable<TKey,TValue>.Finalize Method

Definice

Zajišťuje, aby prostředky byly uvolněny a jiné operace čištění byly provedeny v případě, že systém uvolňování paměti ConditionalWeakTable<TKey,TValue> objekt znovu získá.Ensures that resources are freed and other cleanup operations are performed when the garbage collector reclaims the ConditionalWeakTable<TKey,TValue> object.

!ConditionalWeakTable`2 ()
~ConditionalWeakTable ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Poznámky

Systém uvolňování paměti Finalize volá, když je aktuální objekt připravený k finalizaci.The garbage collector calls Finalize when the current object is ready to be finalized.

Platí pro

Viz také