DefaultDependencyAttribute(LoadHint) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci DefaultDependencyAttribute třídy se zadanou LoadHint vazbou.

public:
 DefaultDependencyAttribute(System::Runtime::CompilerServices::LoadHint loadHintArgument);
public DefaultDependencyAttribute (System.Runtime.CompilerServices.LoadHint loadHintArgument);
new System.Runtime.CompilerServices.DefaultDependencyAttribute : System.Runtime.CompilerServices.LoadHint -> System.Runtime.CompilerServices.DefaultDependencyAttribute
Public Sub New (loadHintArgument As LoadHint)

Parametry

loadHintArgument
LoadHint

Jedna z LoadHint hodnot, která označuje výchozí předvolbu vazby.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít DefaultDependencyAttribute atribut na sestavení určit, že závislost bude pravděpodobně načtena.

using System;
using System.Runtime.CompilerServices;

[assembly: DefaultDependencyAttribute(LoadHint.Always)]
class Program
{

  static void Main(string[] args)
  {

    Console.WriteLine("The DefaultDependencyAttribute attribute was applied.");
  }
}
Imports System.Runtime.CompilerServices

<Assembly: DefaultDependencyAttribute(LoadHint.Always)> 
Module Program


  Sub Main(ByVal args() As String)
    Console.WriteLine("The DefaultDependencyAttribute attribute was applied.")
  End Sub


End Module

Platí pro