DefaultDependencyAttribute.LoadHint Vlastnost

Definice

LoadHint Získá hodnotu, která označuje, když sestavení načte závislost.

public:
 property System::Runtime::CompilerServices::LoadHint LoadHint { System::Runtime::CompilerServices::LoadHint get(); };
public System.Runtime.CompilerServices.LoadHint LoadHint { get; }
member this.LoadHint : System.Runtime.CompilerServices.LoadHint
Public ReadOnly Property LoadHint As LoadHint

Hodnota vlastnosti

LoadHint

Jedna z LoadHint hodnot.

Poznámky

Tuto vlastnost použijte k vrácení hodnoty výčtu LoadHint používaného atributem DefaultDependencyAttribute .

Platí pro