ITuple Rozhraní

Definice

Definuje implementaci kolekce členů pro obecné účely, která umožňuje přístup ke členům instance řazené kolekce členů řazené kolekce členů bez znalosti základního typu kolekce členů.

public interface class ITuple
public interface ITuple
type ITuple = interface
Public Interface ITuple
Odvozené

Poznámky

Rozhraní slouží ITuple k přístupu k jednotlivým prvkům instance řazené kolekce členů, aniž byste předem věděli počet nebo typy prvků v kolekci členů. Počet položek v řazené kolekci členů určíte načtením hodnoty Length vlastnosti. Jeho prvky pak můžete vytvořit výčet předáním indexu, který je v rozsahu od nuly po jednu hodnotu Length vlastnosti do Item[] vlastnosti.

ITuple je explicitní implementace Tuple tříd a ValueTuple struktur rozhraní. Před přístupem k jeho vlastnostem ITuple musíte objekt přetypovat Tuple na objekt rozhraní.

Vlastnosti

Item[Int32]

Vrátí hodnotu zadaného Tuple prvku.

Length

Získá počet prvků v této Tuple instanci.

Platí pro