LoadHint Výčet

Definice

Určuje upřednostňovanou výchozí vazbu pro závislé sestavení.

public enum class LoadHint
public enum LoadHint
[System.Serializable]
public enum LoadHint
type LoadHint = 
[<System.Serializable>]
type LoadHint = 
Public Enum LoadHint
Dědičnost
LoadHint
Atributy

Pole

Always 1

Závislost se vždy načte.

Default 0

Není zadána žádná předvolba.

Sometimes 2

Závislost se někdy načte.

Poznámky

Tento výčet použijte s atributem DependencyAttribute a DefaultDependencyAttribute atributem k určení upřednostňované výchozí vazby pro závislé sestavení.

Všimněte si, že Default hodnota směruje službu nativní generování ke konzultaci se závislým sestavením pro upřednostňovanou výchozí vazbu, která je určena pomocí atributu DefaultDependencyAttribute . Velmi málo sestavení by mělo tímto způsobem zadat výchozí hodnotu.

Platí pro