Unsafe.As Unsafe.As Unsafe.As Unsafe.As Method

Definice

Přetížení

As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object)

Přetypování daného objektu na zadaný typ.Casts the given object to the specified type.

As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom)

Znovu interpretuje daný odkaz jako odkaz na hodnotu typu TTo.Reinterprets the given reference as a reference to a value of type TTo.

As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object)

Přetypování daného objektu na zadaný typ.Casts the given object to the specified type.

public:
generic <typename T>
 where T : class static T As(System::Object ^ o);
public static T As<T> (object o) where T : class;
static member As : obj -> 'T (requires 'T : null)
Public Shared Function As(Of T As Class) (o As Object) As T

Parametry typu

T

Typ, na který bude objekt převeden.The type which the object will be cast to.

Parametry

o
Object Object Object Object

Objekt, který má být převeden.The object to cast.

Návraty

T T T T

Původní objekt, který je převeden na daný typ.The original object, casted to the given type.

As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom)

Znovu interpretuje daný odkaz jako odkaz na hodnotu typu TTo.Reinterprets the given reference as a reference to a value of type TTo.

public:
generic <typename TFrom, typename TTo>
 static TTo % As(TFrom % source);
public static TTo As<TFrom,TTo> (ref TFrom source);
static member As :  -> 
Public Shared Function As(Of TFrom, TTo) (ByRef source As TFrom) As TTo

Parametry typu

TFrom

Typ odkazu, který se má znovu interpretovat.The type of reference to reinterpret.

TTo

Požadovaný typ odkazu.The desired type of the reference.

Parametry

source

Odkaz, který se má znovu interpretovat.The reference to reinterpret.

Návraty

Odkaz na hodnotu typu TTo.A reference to a value of type TTo.

Platí pro