Unsafe.AsPointer(T) Unsafe.AsPointer(T) Unsafe.AsPointer(T) Method

Definice

Vrací ukazatel na daný parametr podle odkazu.Returns a pointer to the given by-ref parameter.

public:
generic <typename T>
 static void* AsPointer(T % value);
public static void* AsPointer<T> (ref T value);
static member AsPointer : 'T -> nativeptr<unit>

Parametry typu

T

Typ objektu.The type of object.

Parametry

value
T T T

Objekt, jehož ukazatel je získán.The object whose pointer is obtained.

Návraty

Void*

Ukazatel na danou hodnotu.A pointer to the given value.

Platí pro