Unsafe.AsRef Unsafe.AsRef Unsafe.AsRef Unsafe.AsRef Method

Definice

Přetížení

AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T)

Znovu interpretuje daný odkaz jen pro čtení jako odkaz.Reinterprets the given read-only reference as a reference.

AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*)

Znovu interpretuje dané umístění jako odkaz na hodnotu typu T.Reinterprets the given location as a reference to a value of type T.

AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T)

Znovu interpretuje daný odkaz jen pro čtení jako odkaz.Reinterprets the given read-only reference as a reference.

public:
generic <typename T>
 static T % AsRef(T % source);
public static ref T AsRef<T> (ref T source);
static member AsRef : 'T -> 'T
Public Shared Function AsRef(Of T) (ByRef source As T) As T

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of reference.

Parametry

source
T T T T

Odkaz na opětovné interpretaci, který je jen pro čtení.The read-only reference to reinterpret.

Návraty

T T T T

Odkaz na hodnotu typu T.A reference to a value of type T.

AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*)

Znovu interpretuje dané umístění jako odkaz na hodnotu typu T.Reinterprets the given location as a reference to a value of type T.

public:
generic <typename T>
 static T % AsRef(void* source);
public static T AsRef<T> (void* source);
static member AsRef : nativeptr<unit> -> 

Parametry typu

T

Typ interpretovanýho umístění.The type of the interpreted location.

Parametry

source
Void*

Umístění hodnoty, na kterou se má odkazovatThe location of the value to reference.

Návraty

Odkaz na hodnotu typu T.A reference to a value of type T.

Platí pro