Unsafe.Copy Unsafe.Copy Unsafe.Copy Method

Definice

Přetížení

Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

public:
generic <typename T>
 static void Copy(void* destination, T % source);
public static void Copy<T> (void* destination, ref T source);
static member Copy : nativeptr<unit> * 'T -> unit

Parametry typu

T

Typ hodnoty, která se má kopírovat.The type of value to copy.

Parametry

destination
Void*

Umístění, do kterého se má kopírovat.The location to copy to.

source
T T T

Odkaz na hodnotu, která se má zkopírovatA reference to the value to copy.

Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

public:
generic <typename T>
 static void Copy(T % destination, void* source);
public static void Copy<T> (ref T destination, void* source);
static member Copy : 'T * nativeptr<unit> -> unit

Parametry typu

T

Typ hodnoty, která se má kopírovat.The type of value to copy.

Parametry

destination
T T T

Umístění, do kterého se má kopírovat.The location to copy to.

source
Void*

Ukazatel na hodnotu, která má být zkopírována.A pointer to the value to copy.

Platí pro