Unsafe.InitBlockUnaligned Unsafe.InitBlockUnaligned Unsafe.InitBlockUnaligned Unsafe.InitBlockUnaligned Method

Definice

Přetížení

InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

public:
 static void InitBlockUnaligned(System::Byte % startAddress, System::Byte value, System::UInt32 byteCount);
public static void InitBlockUnaligned (ref byte startAddress, byte value, uint byteCount);
static member InitBlockUnaligned : byte * byte * uint32 -> unit
Public Shared Sub InitBlockUnaligned (ByRef startAddress As Byte, value As Byte, byteCount As UInteger)

Parametry

startAddress
Byte Byte Byte Byte

Adresa začátku bloku paměti, který má být inicializován.The address of the start of the memory block to initialize.

value
Byte Byte Byte Byte

Hodnota, na kterou se má blok inicializovatThe value to initialize the block to.

byteCount
UInt32 UInt32 UInt32 UInt32

Počet bajtů, které mají být inicializovány.The number of bytes to initialize.

InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

public:
 static void InitBlockUnaligned(void* startAddress, System::Byte value, System::UInt32 byteCount);
public static void InitBlockUnaligned (void* startAddress, byte value, uint byteCount);
static member InitBlockUnaligned : nativeptr<unit> * byte * uint32 -> unit

Parametry

startAddress
Void*

Adresa začátku bloku paměti, který má být inicializován.The address of the start of the memory block to initialize.

value
Byte Byte Byte Byte

Hodnota, na kterou se má blok inicializovatThe value to initialize the block to.

byteCount
UInt32 UInt32 UInt32 UInt32

Počet bajtů, které mají být inicializovány.The number of bytes to initialize.

Platí pro