Unsafe.IsAddressLessThan(T, T) Unsafe.IsAddressLessThan(T, T) Unsafe.IsAddressLessThan(T, T) Unsafe.IsAddressLessThan(T, T) Method

Definice

Vrací hodnotu, která označuje, zda je zadaný odkaz menší než jiný zadaný odkaz.Returns a value that indicates whether a specified reference is less than another specified reference.

public:
generic <typename T>
 static bool IsAddressLessThan(T % left, T % right);
public static bool IsAddressLessThan<T> (ref T left, ref T right);
static member IsAddressLessThan : 'T * 'T -> bool
Public Shared Function IsAddressLessThan(Of T) (ByRef left As T, ByRef right As T) As Boolean

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of the reference.

Parametry

left
T T T T

První hodnota pro porovnání.The first value to compare.

right
T T T T

Druhá hodnota pro porovnání.The second value to compare.

Návraty

truePokud left je menší než right; v opačném falsepřípadě.true if left is less than right; otherwise, false.

Platí pro