Unsafe.Read(Void*) Unsafe.Read(Void*) Unsafe.Read(Void*) Method

Definice

Přečte hodnotu typu T z daného umístění.Reads a value of type T from the given location.

public:
generic <typename T>
 static T Read(void* source);
public static T Read<T> (void* source);
static member Read : nativeptr<unit> -> 'T

Parametry typu

T

Typ, který se má číst.The type to read.

Parametry

source
Void*

Umístění, ze kterého se má číst.The location to read from.

Návraty

T T T

Objekt typu T načtený z daného umístění.An object of type T read from the given location.

Platí pro