Unsafe.ReadUnaligned Unsafe.ReadUnaligned Unsafe.ReadUnaligned Unsafe.ReadUnaligned Method

Definice

Přetížení

ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

public:
generic <typename T>
 static T ReadUnaligned(System::Byte % source);
public static T ReadUnaligned<T> (ref byte source);
static member ReadUnaligned : byte -> 'T
Public Shared Function ReadUnaligned(Of T) (ByRef source As Byte) As T

Parametry typu

T

Typ, který se má číst.The type to read.

Parametry

source
Byte Byte Byte Byte

Umístění, ze kterého se má číst.The location to read from.

Návraty

T T T T

Objekt typu T načtený z daného umístění.An object of type T read from the given location.

ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

public:
generic <typename T>
 static T ReadUnaligned(void* source);
public static T ReadUnaligned<T> (void* source);
static member ReadUnaligned : nativeptr<unit> -> 'T

Parametry typu

T

Typ, který se má číst.The type to read.

Parametry

source
Void*

Umístění, ze kterého se má číst.The location to read from.

Návraty

T T T T

Objekt typu T načtený z daného umístění.An object of type T read from the given location.

Platí pro