Unsafe.SubtractByteOffset(T, IntPtr) Unsafe.SubtractByteOffset(T, IntPtr) Unsafe.SubtractByteOffset(T, IntPtr) Unsafe.SubtractByteOffset(T, IntPtr) Method

Definice

Odečte posunutí bajtů od daného odkazu.Subtracts a byte offset from the given reference.

public:
generic <typename T>
 static T % SubtractByteOffset(T % source, IntPtr byteOffset);
public static T SubtractByteOffset<T> (ref T source, IntPtr byteOffset);
static member SubtractByteOffset :  * nativeint -> 
Public Shared Function SubtractByteOffset(Of T) (ByRef source As T, byteOffset As IntPtr) As T

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of reference.

Parametry

source

Odkaz pro odečtení posunutí od.The reference to subtract the offset from.

byteOffset
IntPtr IntPtr IntPtr IntPtr

Posunutí, které má být odečteno.The offset to subtract.

Návraty

Nový odkaz, který odráží odčítání posunutí bajtů od ukazatele.A new reference that reflects the subtraction of byte offset from pointer.

Platí pro