YieldAwaitable.YieldAwaiter YieldAwaitable.YieldAwaiter YieldAwaitable.YieldAwaiter YieldAwaitable.YieldAwaiter Struct

Definice

Poskytuje operátor await pro přepnutí do cílového prostředí.Provides an awaiter for switching into a target environment.

public: value class YieldAwaitable::YieldAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct YieldAwaitable.YieldAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type YieldAwaitable.YieldAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure YieldAwaitable.YieldAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dědičnost
YieldAwaitable.YieldAwaiterYieldAwaitable.YieldAwaiterYieldAwaitable.YieldAwaiterYieldAwaitable.YieldAwaiter
Implementuje

Poznámky

Tento typ a jeho členové jsou určeni pro použití kompilátorem.This type and its members are intended for use by the compiler.

Vlastnosti

IsCompleted IsCompleted IsCompleted IsCompleted

Získá hodnotu, která označuje, zda není požadován výnos.Gets a value that indicates whether a yield is not required.

Metody

GetResult() GetResult() GetResult() GetResult()

Ukončí operaci await.Ends the await operation.

OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action)

Nastaví pokračování na vyvolání.Sets the continuation to invoke.

UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action)

continuation Odešle zpět do aktuálního kontextu.Posts the continuation back to the current context.

Platí pro