YieldAwaitable YieldAwaitable YieldAwaitable YieldAwaitable Struct

Definice

Poskytuje kontext pro čekání na asynchronní přepnutí do cílového prostředí.Provides the context for waiting when asynchronously switching into a target environment.

public value class YieldAwaitable
public struct YieldAwaitable
type YieldAwaitable = struct
Public Structure YieldAwaitable
Dědičnost
YieldAwaitableYieldAwaitableYieldAwaitableYieldAwaitable

Poznámky

Tento typ a jeho členové jsou určeni pro použití kompilátorem.This type and its members are intended for use by the compiler.

Metody

GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter()

YieldAwaitable.YieldAwaiter Načte objekt pro tuto instanci třídy.Retrieves a YieldAwaitable.YieldAwaiter object for this instance of the class.

Platí pro