_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) Metoda

Definice

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

public:
 void GetIDsOfNames(Guid % riid, IntPtr rgszNames, System::UInt32 cNames, System::UInt32 lcid, IntPtr rgDispId);
public void GetIDsOfNames (ref Guid riid, IntPtr rgszNames, uint cNames, uint lcid, IntPtr rgDispId);
abstract member GetIDsOfNames : Guid * nativeint * uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Public Sub GetIDsOfNames (ByRef riid As Guid, rgszNames As IntPtr, cNames As UInteger, lcid As UInteger, rgDispId As IntPtr)

Parametry

riid
Guid

Vyhrazeno pro budoucí použití. Musí mít hodnotu IID_NULL.

rgszNames
IntPtr

nativeint

Pole názvů, které mají být namapovány.

cNames
UInt32

Počet názvů, které mají být namapovány.

lcid
UInt32

Kontext národního prostředí pro interpretaci názvů.

rgDispId
IntPtr

nativeint

Pole přidělené volajícím, které přijímá identifikátory odpovídající názvům.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu. Další informace naleznete v tématu IDispatch:: GetIDsOfNames.

Platí pro