_ConstructorInfo.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Metoda

Definice

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can then be used to get the type information for an interface.

public:
 void GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo);
public void GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Public Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr)

Parametry

iTInfo
UInt32

Informace o typu, které chcete vrátit.The type information to return.

lcid
UInt32

Identifikátor národního prostředí pro informace typu.The locale identifier for the type information.

ppTInfo
IntPtr

Přijímá ukazatel na objekt požadovaného typu informací.Receives a pointer to the requested type information object.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Další informace o nástroji IDispatch::GetTypeInfonajdete v knihovně MSDN.For more information about IDispatch::GetTypeInfo, see the MSDN Library.

Platí pro