_FieldInfo.Attributes Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi Attributes .Provides COM objects with version-independent access to the Attributes property.

public:
 property System::Reflection::FieldAttributes Attributes { System::Reflection::FieldAttributes get(); };
public System.Reflection.FieldAttributes Attributes { get; }
member this.Attributes : System.Reflection.FieldAttributes
Public ReadOnly Property Attributes As FieldAttributes

Hodnota vlastnosti

FieldAttributes

FieldAttributesPro toto pole.The FieldAttributes for this field.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

AttributesVlastnost načte atributy přidružené k tomuto poli.The Attributes property gets the attributes associated with this field.

Platí pro