_FieldInfo.IsPublic Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsPublic .

public:
 property bool IsPublic { bool get(); };
public bool IsPublic { get; }
member this.IsPublic : bool
Public ReadOnly Property IsPublic As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je toto pole veřejné; v opačném případě false .

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.

IsPublicVlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je pole veřejné.

Platí pro