_FieldInfo Rozhraní

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zpřístupňuje veřejné členy FieldInfo třídy nespravovanému kódu.Exposes the public members of the FieldInfo class to unmanaged code.

public interface class _FieldInfo
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("8A7C1442-A9FB-366B-80D8-4939FFA6DBE0")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface _FieldInfo
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("8A7C1442-A9FB-366B-80D8-4939FFA6DBE0")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface _FieldInfo
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("8A7C1442-A9FB-366B-80D8-4939FFA6DBE0")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type _FieldInfo = interface
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("8A7C1442-A9FB-366B-80D8-4939FFA6DBE0")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type _FieldInfo = interface
Public Interface _FieldInfo
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměl by být volán ze spravovaného kódu.This interface is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Toto rozhraní zachovává pořadí vtable System.Reflection.FieldInfo členů třídy, ke kterým je možné přistupovat nespravované objekty modelu COM.This interface preserves the vtable order of the System.Reflection.FieldInfo class members that can be accessed by unmanaged COM objects.

Vlastnosti

Attributes

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi Attributes .Provides COM objects with version-independent access to the Attributes property.

DeclaringType

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi DeclaringType .Provides COM objects with version-independent access to the DeclaringType property.

FieldHandle

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi FieldHandle .Provides COM objects with version-independent access to the FieldHandle property.

FieldType

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi FieldType .Provides COM objects with version-independent access to the FieldType property.

IsAssembly

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsAssembly property.

IsFamily

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsFamily .Provides COM objects with version-independent access to the IsFamily property.

IsFamilyAndAssembly

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsFamilyAndAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyAndAssembly property.

IsFamilyOrAssembly

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsFamilyOrAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyOrAssembly property.

IsInitOnly

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsInitOnly .Provides COM objects with version-independent access to the IsInitOnly property.

IsLiteral

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsLiteral .Provides COM objects with version-independent access to the IsLiteral property.

IsNotSerialized

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsNotSerialized .Provides COM objects with version-independent access to the IsNotSerialized property.

IsPinvokeImpl

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsPinvokeImpl .Provides COM objects with version-independent access to the IsPinvokeImpl property.

IsPrivate

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsPrivate .Provides COM objects with version-independent access to the IsPrivate property.

IsPublic

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsPublic .Provides COM objects with version-independent access to the IsPublic property.

IsSpecialName

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsSpecialName .Provides COM objects with version-independent access to the IsSpecialName property.

IsStatic

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsStatic .Provides COM objects with version-independent access to the IsStatic property.

MemberType

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi MemberType .Provides COM objects with version-independent access to the MemberType property.

Name

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi Name .Provides COM objects with version-independent access to the Name property.

ReflectedType

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi ReflectedType .Provides COM objects with version-independent access to the ReflectedType property.

Metody

Equals(Object)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi Equals(Object) .Provides COM objects with version-independent access to the Equals(Object) method.

GetCustomAttributes(Boolean)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetCustomAttributes(Boolean) .Provides COM objects with version-independent access to the GetCustomAttributes(Boolean) method.

GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetCustomAttributes(Type, Boolean) .Provides COM objects with version-independent access to the GetCustomAttributes(Type, Boolean) method.

GetHashCode()

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetHashCode() .Provides COM objects with version-independent access to the GetHashCode() method.

GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

GetType()

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetType() .Provides COM objects with version-independent access to the GetType() method.

GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can then be used to get the type information for an interface.

GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

GetValue(Object)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetValue(Object) .Provides COM objects with version-independent access to the GetValue(Object) method.

GetValueDirect(TypedReference)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi GetValueDirect(TypedReference) .Provides COM objects with version-independent access to the GetValueDirect(TypedReference) method.

Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

IsDefined(Type, Boolean)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi IsDefined(Type, Boolean) .Provides COM objects with version-independent access to the IsDefined(Type, Boolean) method.

SetValue(Object, Object)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi SetValue(Object, Object) .Provides COM objects with version-independent access to the SetValue(Object, Object) method.

SetValue(Object, Object, BindingFlags, Binder, CultureInfo)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi SetValue(Object, Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) .Provides COM objects with version-independent access to the SetValue(Object, Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) method.

SetValueDirect(TypedReference, Object)

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi SetValueDirect(TypedReference, Object) .Provides COM objects with version-independent access to the SetValueDirect(TypedReference, Object) method.

ToString()

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi ToString() .Provides COM objects with version-independent access to the ToString() method.

Platí pro