Architecture Výčet

Definice

Označuje architekturu procesoru.Indicates the processor architecture.

public enum class Architecture
public enum Architecture
type Architecture = 
Public Enum Architecture
Dědičnost
Architecture

Pole

Arm 2

32 architektura procesoru ARM.A 32-bit ARM processor architecture.

Arm64 3

64 architektura procesoru ARM.A 64-bit ARM processor architecture.

X64 1

Architektura procesoru založená na platformě Intel (64).An Intel-based 64-bit processor architecture.

X86 0

Architektura procesoru založená na platformě Intel (32).An Intel-based 32-bit processor architecture.

Poznámky

Člen Architecture výčtu je vrácen následujícími vlastnostmi:A member of the Architecture enumeration is returned by the following properties:

Platí pro

Viz také