COMException.ToString Metoda

Definice

Převede obsah výjimky na řetězec.Converts the contents of the exception to a string.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězec obsahující HResultvlastnosti, Message, InnerExceptiona StackTrace výjimky.A string containing the HResult, Message, InnerException, and StackTrace properties of the exception.

Platí pro

Viz také