ComInterfaceType Výčet

Definice

Určuje, jak vystavit rozhraní modelu COM.Identifies how to expose an interface to COM.

public enum class ComInterfaceType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ComInterfaceType
type ComInterfaceType = 
Public Enum ComInterfaceType
Dědičnost
ComInterfaceType
Atributy

Pole

InterfaceIsDual 0

Označuje, že rozhraní je vystavené pro model COM jako duální rozhraní, které umožňuje vytvoření počáteční i pozdní vazby.Indicates that the interface is exposed to COM as a dual interface, which enables both early and late binding. InterfaceIsDualje výchozí hodnota.InterfaceIsDual is the default value.

InterfaceIsIDispatch 2

Označuje, že rozhraní je vystavené jako odesílajícírozhraní modelu COM, které umožňuje pouze pozdní vazbu.Indicates that an interface is exposed to COM as a dispinterface, which enables late binding only.

InterfaceIsIInspectable 3

Označuje, že rozhraní je vystaveno pro model COM prostředí Windows RuntimeWindows Runtime jako rozhraní.Indicates that an interface is exposed to COM as a prostředí Windows RuntimeWindows Runtime interface.

InterfaceIsIUnknown 1

Označuje, že rozhraní je vystaveno pro model COM jako rozhraní odvozené od IUnknown, které povoluje pouze počáteční vazbu.Indicates that an interface is exposed to COM as an interface that is derived from IUnknown, which enables only early binding.

Poznámky

Tento výčet funguje ve spojení s InterfaceTypeAttribute atributem.This enumeration works in conjunction with the InterfaceTypeAttribute attribute.

Platí pro