ComMemberType Výčet

Definice

Popisuje typ člena modelu COM.Describes the type of a COM member.

public enum class ComMemberType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ComMemberType
type ComMemberType = 
Public Enum ComMemberType
Dědičnost
ComMemberType
Atributy

Pole

Method 0

Členem je normální metoda.The member is a normal method.

PropGet 1

Člen získá vlastnosti.The member gets properties.

PropSet 2

Vlastnosti sady členů.The member sets properties.

Platí pro