BINDPTR Struktura

Definice

Obsahuje ukazatel na FUNCDESC strukturu, VARDESC strukturu nebo ITypeComp rozhraní.Contains a pointer to a bound-to FUNCDESC structure, VARDESC structure, or an ITypeComp interface.

public value class BINDPTR
public struct BINDPTR
type BINDPTR = struct
Public Structure BINDPTR
Dědičnost
BINDPTR

Poznámky

Další informace o tomto BINDPTR typu najdete v knihovně MSDN.For more information about the BINDPTR type, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

lpfuncdesc

Představuje ukazatel na FUNCDESC strukturu.Represents a pointer to a FUNCDESC structure.

lptcomp

Představuje ukazatel na ITypeComp rozhraní.Represents a pointer to an ITypeComp interface.

lpvardesc

Představuje ukazatel na VARDESC strukturu.Represents a pointer to a VARDESC structure.

Platí pro